Injosoft - Webbdesign och systemutveckling
Hem » Portfolio » Webbplatser » Nordic v2.1

OBS! Bilderna är förminskade för att det ska gå snabbare att titta på dem.

Huvudskärmen - Lägga till en ny post
I detta exemplet lägger man just nu till en ny fil till trädet.


Användare

I Nordic finns det tre olika säkerhetsnivåer som man kan sätta på användarna.


Logging

Nordic loggar alla händelser i programmet.

[Tillbaka]